Zadzwoń : 22 675 98 27 Email: klub@fitfun.pl
Wytyczne
3CzeBrak komentarzy
Wytyczne
Monika Holc Czerwiec 3, 2020 Brak komentarzy

Wytyczne

Wytyczne Ministra Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

Zapewnienie bezpieczeństwa klientom.

 1. Każdy klient Klubu Fit&Fun zostanie poinformowany (mailem, na miejscu) o nowym regulaminem, o bezpiecznym korzystaniu klienta z siłowni/zajęć fitness oraz sprzętu do ćwiczeń;
 2. Informacje dotyczące maksymalnej liczby  ćwiczących na siłowni/w klubie fitness dostępne są w strefie klienta  po zalogowaniu na swoje konto, w zakładce kalendarz. Każdy rodzaj  zajęć  fitness posiada ograniczoną liczbę miejsc.
 3. Maski – nosimy obowiązkowo na obiekcie oraz w szatniach, na salach treningowych oraz siłowni maski są nieobowiązkowe.
 4. Zalecamy osobom wysokiego ryzyka (osoby w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiące na choroby przewlekłe, w tym otyłość), o rozważeniu decyzji o korzystaniu z ćwiczeń w godzinach najmniej popularnych ( 7:00- 14:00);
 5. Ręce stanowią najważniejszą drogę przenoszenia chorobotwórczych mikroorganizmów, dlatego też właściwa higiena rąk jest podstawową zasadą w zapobieganiu zakażeniom. W wielu miejscach w naszym klubie są umieszczone dozowniki z płynem dezynfekującym, przy wejściach do szatni, do sali fitness, na siłownię , oraz przy wejściu do klubu na recepcji.
 6. Obowiązuje utrzymanie odległości przynajmniej 2 m pomiędzy klientami i pracownikami siłowni/zajęcia fitness; Na trening na siłownię/ zajęcia fitness , każdy klient musi mieć swój ręcznik aby zachować odpowiednie warunki sanitarne.
 7. Na siłowni zostaną utrzymane wskazane odległości między maszynami , niektóre sprzęty zostaną wykluczone z użytku. Sprzęt na siłowni będzie dezynfekowany podczas przerwy technicznej w godzinach 14:00-14:30. W tych godzinach nie zaleca się korzystania z siłowni.
 8. Przerwa techniczna  w ciągu dnia jest  na potrzeby dezynfekcji powierzchni i wentylacji pomieszczeń. Między zajęciami  fitness obowiązuje przerwa techniczna 15 minut , zajęcia trwają  45 minut- do odwołania.
 9. Na terenie obiektu dopuszcza się ograniczoną liczbę klientów (1 osoba na 10 m2).
 10. Każde urządzenie używane przez klienta po zakończonym ćwiczeniu należy zdezynfekować. Czynność realizowana jest przez klienta na podstawie informacji/instrukcji wskazanej przez Trenera , przy użyciu udostępnionego środka do dezynfekcji;
 11. W saunie maksymalnie w jednym czasie mogą przebywać dwie osoby, z własnym ręcznikiem oraz boso. Temperatura w saunie powinna być nie niższa jak 60st.
 12. Suszarki z nadmuchem zostaną wyłączone – nie należy ich używać .
 13. Szatnia – klubowicz będzie zobowiązany do dezynfekcji szafki po jej użyciu środkiem do dezynfekcji dostępnym w pomieszczeniu . Jest możliwość wynajęcia szafki na cały miesiąc , tak aby jedna osoba z niej korzystała;
 14. Dezynfekcja toalet będzie przeprowadzona nie rzadziej niż co 2h w godzinach szczytu, czyli od godziny 17.00 do 20.00.
 15. Prysznice – dostępne co drugi, aby zachować wskazaną odległość .
 16. Dopuszcza się funkcjonowanie części gastronomicznych.
 17. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie obiektu ze skutkiem natychmiastowym.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u klienta

Klienci przed wejściem do obiektu powinni zostać poinformowani, że nie mogą skorzystać z usługi jeśli:

 1. Obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej; powinni udać się do domu i skorzystać z teleporady medycznej,
 2. Są objęci kwarantanną lub izolacją,
 3. Mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chora na COVID-19.
 4. Jeśli u klienta występują niepokojące objawy choroby podczas korzystania z siłowni/ fitness należy odsunąć go jak najszybciej od zajęć i poprosić o jak najszybsze udanie się transportem indywidualnym (własnym, sanitarnym) do domu albo oddziału zakaźnego.