Zadzwoń : 22 675 98 27 Email: klub@fitfun.pl
Regulamin klubu

Regulamin klubu

REGULAMIN OŚRODKA REHABILITACYJNO-SPORTOWEGO FIT&FUN

OŚRODEK JEST CZYNNY: W DNI POWSZEDNIE 7.00 – 22.00 SOBOTY 8.00 – 18.00, NIEDZIELE 9.00 – 20.00

KAŻDA OSOBA UCZESTNICZĄCA W ZAJĘCIACH NA TERENIE OŚRODKA FIT & FUN, zwanym dalej KLUBEM JEST ZOBOWIĄZANA DO PRZESTRZEGANIA ZASAD WYMIENIONYCH PONIŻEJ.

1. WARUNKIEM OTRZYMANIA LEGITYMACJI KLUBOWEJ JEST UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

2. W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH MOGĄ UCZESTNICZYĆ TYLKO OSOBY ZDROWE , ZALECAMY OKRESOWE BADANIA

3. PODSTAWĄ DO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JEST POSIADANIE KLUBOWEJ LEGITYMACJI Z WAŻNĄ OPŁATĄ , ORAZ WYKONANIE ZDJĘCIA(w przypadku odmowy wykonania zdjęcia prosimy o podpisanie oświadczenia deklarującego przedstawianie dowodu osobistego wraz z kartą klubową). W PRZYPADKU REZYGNACJI KLIENTA Z ZAJĘĆ PO WYKUPIENIU KARNETU, PIENIĄDZE NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, /BEZ WZGLĘDU NA POWÓD/.

4. ZAWIESZENIE KARNETU OBOWIĄZUJE TYLKO I WYŁĄCZNIE W PRZYPADKU WYKUPIENIA UMOWY NA 6 MIESIĘCY I 12 MIESIĘCY. KARNETY 30-DNIOWE NIE PODLEGAJĄ ZAWIESZENIU BEZ WZGLĘDU NA POWÓD. W PRZYPADKU KARNETÓW NA ILOŚĆ WEJŚĆ JEST MOŻLIWOŚĆ PRZEŁOŻENIA NIEWYKORZYSTANYCH WEJŚĆ POD WARUNKIEM ZAPŁATY ZA KOLEJNY KARNET PRZED UPŁYWEM WAŻNOŚCI OBECNEGO ABONAMENTU.

5. JEDNORAZOWE WEJŚCIE DO KLUBU OZNACZA – WEJŚCIE OPEN – CZYLI NIEOGRANICZONY CZAS NA SIŁOWNI I ZAJĘCIACH FITNESS

6. ODSTĘPOWANIE LEGITYMACJI KLUBOWEJ OSOBIE TRZECIEJ SPOWODUJE JEJ UTRATĘ BEZ MOŻLIWOŚCI ZWROTU PIENIĘ DZY.

7. W PRZYPADKU ZGUBIENIA KARTY KLUBOWEJ , ĆWICZĄCY ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKUPIENIA JEJ DUPLIKATU , KTÓREGO KOSZT WYNOSI 20 ZŁ.

8. WSZYSTKICH UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH OBOWIĄZUJE RĘCZNIK, STRÓJ SPORTOWY WRAZ ZE ZMIANĄ OBUWIA NA SPORTOWE. BRAK POWYŻSZEGO MOŻE SPOWODOWAĆ ODMOWĘ DOPUSZCZENIA DO ZAJĘĆ BEZ PRAWA DO ZWROTU NALEŻNOŚCI ZA NIEODBYTE TRENINGI.

9. OSOBY KORZYSTAJĄCE Z WYPOSAŻENIA KLUBU POWINNY DOKONAĆ WSTĘPNEJ KONTROLI URZĄDZEŃ I ZGŁASZAĆ EWENTUALNE USTERKI. ĆWICZĄCY SĄ MATERIALNIE ODPOWIEDZIALNI ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ NICH NA TERENIE KLUBU.

10. ZE WSZYSTKIMI PROBLEMAMI DOTYCZĄCYMI KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA KLUBU PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO NASZYCH PRACOWNIKÓW.

11. SPOŻYWANIE ALKOHOLU, UŻYWEK(narkotyków, dopalaczy), PALENIE TYTONIU ORAZ POSIADANIE WSZELKICH ANABOLIKÓW, LUB UŻYWANIE ŚRODKÓW UZNAWANYCH ZA “DOPINGUJĄCE” NA TERENIE CAŁEGO KLUBU JEST ZABRONIONE.

12. OSOBY NIE PRZESTRZEGAJĄCE ZASAD KULTURALNEGO ZACHOWANIA MUSZĄ SIĘ LICZYĆ Z MOŻLIWOŚCIĄ USUNIĘCIA SPOŚRÓD ĆWICZĄCYCH, BEZ PRAWA ZWROTU PIENIĘDZY.

13. RZECZY WARTOŚCIOWE NALEŻY POZOSTAWIĆ W SCHOWKACH ( KLUCZYKI DOSTĘPNE W RECEPCJI KLUBU ).

14. JAKIEKOLWIEK DZIAŁANIA NA SZKODĘ NASZEGO KLUBU BĘDĄ WIĄZAŁY SIĘ Z UTRATĄ KARTY CZŁONKOWSKIEJ BEZ MOŻLIWOŚCI ZWROTU PIENIĘDZY